Wednesday, March 21, 2007

THINGYAN MHAR PYAW SA YARAPRIL THINGYAN
April la har ta gu month par . April mhar thingyan shi par tae . Would you like thingyan. I am very lite it. THANK YOU.